VERSLAG 2020/2021

Heel graag hadden we tijdens een informatieavond verslag gedaan over wat er zo allemaal gebeurt in ons gemeenschapshuis.

Dat kan nu natuurlijk niet. Daarom willen we op deze pagina laten zien hoe het afgelopen jaar is verlopen. 

 

In het kort:

 

24 en 25 februari 2020: Carnaval Kuulköpkes. Een volle zaal met feest vierende mensen.

20 februari 2021: De eerste Corona vaccinaties, 21 stoelen in de zaal op 1,50 m. afstand. 

 

WAT IS ER IN DIE TUSSENTIJD GEBEURD?

 

Corona

 

Op 14 maart 2020 kwamen we met een hele groep vrijwilligers bij elkaar om (een beetje weemoedig) de laatste sporen van carnaval weg te poetsen. Het gemeenschapshuis was weer schoon en klaar voor een jaar met veel mooie activiteiten. 

 

Meteen op 15 maart kregen we te maken met Corona, met als gevolg minder bezetting en extra maatregelen om activiteiten op een veilige manier mogelijk te maken. 

Zo werd het hele verwarmings- en ventilatiesysteem van de zaal aangepast. 

Waar we normaal gesproken de verwarmde lucht recirculeren wordt nu bij verwarming van de zaal alleen maar verse buitenlucht aangezogen, verwarmd en meteen weer afgevoerd. 

Belangrijk voor de veiligheid van de gebruikers maar natuurlijk niet zo gunstig voor het milieu en voor de financiën. 

 

Al met al een periode met minder huurinkomsten en hogere kosten. 

We zijn dan ook heel erg blij dat we in september een financiële ondersteuning uit het Coronafonds van de gemeente Roermond mochten ontvangen. 

 

Maar buiten Corona waren er nog andere zaken die speelden. 

ECI-project

 

Het project is opgezet nadat wij bij Marjolein Peeters, Combinatiefunctionaris Cultuur in Roermond, hebben aangegeven graag meer activiteiten voor de jeugd te willen faciliteren. Samen met Judith Hawinkels van Basisschool St. Theresia en Marjolein zijn we om tafel gaan zitten en ontstonden de eerste enthousiaste ideeën waar de school heel graag deel van uit wilde maken. 

Het project werd mede gefinancierd door DOEN! Een programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit in Midden Limburg. 

 

Ca. 40 kinderen uit groepen 3 t/m 8 van de basisschool gingen in september aan de slag met een serie van creatieve workshops op gebied van dans (verzorgd door Quensley Coster), tekenen (verzorgd door Gladys Zeevaarders), fotografie (verzorgd door Aneta Martens) of toneel (verzorgd door Kim Lee Wong). 

In totaal 12 weken, op donderdag direct na school.

De eindpresentatie vond plaats via een speciaal account op instagram. 

 

Bij voldoende interesse wil de ECI reguliere cursussen aan gaan bieden in de Kamp. In de eerste instantie voor de jeugd, maar bij voldoende interesse zouden ook cursussen voor volwassenen georganiseerd kunnen worden. 

 

https://www.ecicultuurfabriek.nl/cursus/dans-ontdek-je-talent-locatie-boukoul/

 

https://www.ecicultuurfabriek.nl/cursus/tekenen-schilderen-locatie-boukoul/

 

 

Neem bij interesse in een cursus voor volwassenen contact met ons op d.m.v. het contactformulier

Postcoderoosproject

 

Samen met energiecoöperatie EOS hebben we een plan uitgewerkt om het dak van het gemeenschapshuis ter beschikking te stellen voor installatie van zonnepanelen voor de gemeenschap (een zgn. postcoderoosregeling). Na veel vooronderzoek bleek helaas dat op dit moment het terugverdienmodel voor de deelnemers niet interessant zou zijn. 

Project oude kleuterschool

 

Afgelopen jaar zijn we tot de conclusie gekomen dat een extra ruimte voor kleinere groepen (bijvoorbeeld voor vergaderen, workshops en mogelijk ook een huiskamerproject) zeer welkom zou zijn. 

De huidige vergaderkamer/wachtkamer is vrij klein. Rekening houdend met de regel van 1.50 m. afstand is er in deze ruimte maar plaats voor een zeer beperkt aantal mensen. 

 

De ruimte onder de Bühne zou aangepast kunnen worden maar is moeilijk toegankelijk. 

 

Vorige zomer zijn we met de eigenaar en met de gebruiker van de oude kleuterschool in overleg gegaan over de mogelijkheid om ruimte in de oude kleuterschool op te knappen m.b.v. vrijwilligers en deze zo inzetbaar te maken als ruimte voor de gemeenschap. 

Er werd een begin gemaakt met onderzoek naar financierings- mogelijkheden maar intussen kregen we ook te maken met een nieuw centrumplan dat interessante mogelijkheden zou kunnen bieden. 

Centrumplan Boukoul

 

Door de Kerngroep Leefbaarheid Boukoul zijn wij benaderd om mee te denken over een nieuw centrumplan voor Boukoul. 

Ons gemeenschapshuis speelt hierin een belangrijke rol. Momenteel zitten we met de betrokken partijen nog in overleg waarbij wij open staan voor de nieuwe ideeën die in dit plan worden gepresenteerd. 

Bij het beoordelen van plannen en het afwegen van mogelijkheden houden we echter wel steeds in gedachte dat onze exploitatie kostendekkend moet zijn en dat onze huurders te allen tijde moeten kunnen beschikken over goed betaalbare accommodatie. 

Wat hebben we verder nog gedaan?

 

Sinds onze presentatie van vorig jaar is er toch nog veel gebeurd. Dit ook met dank aan onze werkgroep. 

 • Het schilderwerk buitenom is bijna klaar.
 • De entree bij de voordeur heeft een opknapbeurt gehad en er is nu een informatievitrine. 
 • De geveltuin wordt netjes bijgehouden, denk aan al het water geven in die droge zomer!
 • De fysioruimte is voorzien van nieuwe vloerbedekking en opnieuw geschilderd. 
 • De stoelenopslag is nu voorzien van een afsluitbare elektrische roldeur. 
 • Er is een begin gemaakt met het opknappen van de Bühne. 
 • De meterkast is vervangen.
 • We kunnen op afstand ons energieverbruik inzien. 
 • We hebben een systeem van afvalscheiding in gebruik genomen. 
 • Minimaal jaarlijks hebben we nu evaluatiegesprekken met onze huurders en overleg met diverse partijen in Boukoul (o.a. Café Soranus, V.V. Boukoul) zodat we niet langs elkaar heen werken. 

Plannen voor 2021

 

Door de onzekere situatie op dit moment is het lastig om plannen te maken die ook gerealiseerd kunnen worden.

Maar we zijn niet van plan om stil te blijven zitten!

 • Waar het kan gaan we door met het opknappen van ons gemeenschapshuis.
 • Waar nodig nemen we maatregelen om ondanks Corona zoveel mogelijk activiteiten op een veilige manier mogelijk te maken.
 • We hebben vergaande plannen voor de aanschaf van een eigentijdse geluidsinstallatie. 
 • Zo gauw het weer mag willen we een pubquiz organiseren over Boukoul. We zoeken vrijwilligers om dit mee te organiseren
 • We zouden graag een facebook-pagina bijhouden en we zoeken ook hiervoor een vrijwilliger

Interesse om mee te helpen als vrijwilliger?  Gebruik dan ons contactformulier

En dit was de zaal op 20-02-2021

 

Klaar voor de eerste Corona-vaccinaties.

 

 

 

 

 

 

BLIJF GEZOND ALLEMAAL!