Coronaprotocol


Het Coronaprotocol van Gemeenschapshuis de Kamp is opgesteld op basis van een risico-analyse. In het protocol staan de maatregelen die wij hebben genomen om het gebruik van Gemeenschapshuis de Kamp zo veilig mogelijk te maken. 

Via de link onder aan deze pagina is een download mogelijk van de risico-analyse.  

 

CORONAPROTOCOL GEMEENSCHAPSHUIS DE KAMP 

Versie juni 2021 (wijzigingen t.o.v. vorige versie in rood)

 

1. Inleiding

 

Vanuit de rijksoverheid mogen gemeenschapshuizen vanaf 5 juni weer open voor maximaal 50 mensen (dit aantal kan in de loop van de tijd worden bijgesteld). Dit aantal geldt als mensen een vaste zitplek hebben. 

Hierbij gaat men uit van de basisregel van 1,5 m. afstand en andere richtlijnen van de overheid en RIVM. 

 

In dit kader is voor Gemeenschapshuis de Kamp een algemene risico-analyse uitgevoerd waarbij per ruimte gekeken is naar:

-    de ruimte zelf, 

-    de inrichting, 

-    de mensen die er komen, 

-    de activiteiten die er plaats vinden. 

 

Op basis van deze risico-analyse zijn maatregelen vastgesteld om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. 

Deze maatregelen zijn vastgelegd in dit protocol. 

Daarnaast worden in overleg met de huurders aanvullende risico-analyses voor diverse activiteiten uitgevoerd waardoor meer of andere maatregelen nodig kunnen zijn.  Dit zal per huurder en per activiteit worden vastgelegd. 

 

Gemeenschapshuis de Kamp draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

Het is voor ons bijna niet te doen om naleving van regels te controleren. 

Wij willen zorgen voor een veilige omgeving en goede randvoorwaarden maar onze huurders en gebruikers zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

 

Dit neemt niet weg dat zowel wij als onze huurders mensen die zich niet aan de regels houden de toegang tot het gemeenschapshuis kunnen ontzeggen. 

 

De veiligheid van onze bezoekers staat voorop. 

 

2. Voornaamste richtlijnen van het RIVM 

 

-      Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent.

-      Tussen volwassenen moet minimaal 1,5 m. afstand bewaard worden.

-      Was regelmatig je handen met water en zeep, gebruik papieren handdoekjes. 

-      Geen handen schudden.

-      Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog.

-      Gebruik papieren zakdoekjes. 

 

3. Maatregelen om afstand te kunnen houden

 

Per ruimte mag een maximaal aantal personen aanwezig zijn. Zie onderstaande tabel.  

 

Ruimte

Maximum aantal personen

Entree

3

Toiletgroep dames

1

Toiletgroep heren

1

Wachtruimte/vergaderruimte

Afhankelijk van de activiteit (met in acht nemen van 1,5 m. afstand)

Bij gebruik als wachtruimte maximaal 5

Bar

1 (bij bloed prikken 2)

Zaal

Maximaal 50 (met in acht nemen van 1,5 m. afstand en vaste zitplaats) en inclusief Bühne

Bühne

Afhankelijk van de activiteit (met in acht nemen van 1,5 m. afstand)

Keuken

2

Ruimte schoonmaakmateriaal

1

Gang bij keuken

2

 

  

Verder van belang:

 

-   Wij maken in principe geen gebruik van markeringen op de vloer, afzettingen etc., de ruimtes zijn overzichtelijk zodat mensen zelf goed kunnen inschatten of ze deze veilig kunnen betreden.

 

-    Deuren wel zoveel mogelijk open laten zodat zichtbaar is hoeveel mensen er in een ruimte aanwezig zijn.

 

-    Waar nodig ingaande en uitgaande stroom mensen scheiden door gebruik van zijdeuren of nooduitgang (per activiteit bepalen of dit wenselijk/nodig is) 

 

-    Waar nodig worden lay-outs gemaakt die gebruikt kunnen worden voor een veilige opstelling van tafels en stoelen. 

 

-     Maximaal 1 persoon per trap naar de bühne, waar nodig kan gebruik worden gemaakt van de verrijdbare trap.

 

-     Kapstokken in principe verplaatst naar de zaal.  

 

4. Maatregelen m.b.t. hygiëne van ruimtes en inrichting

 

De gebruikte ruimtes worden meerdere keren per week schoon gemaakt door een professioneel schoonmaakbedrijf. 

 

Per toilet is materiaal aanwezig voor desinfectie van de bril (dit kan door de gebruiker van het toilet gedaan worden)

Daarnaast vragen wij aan onze huurders om vóór en na elk gebruik van een ruimte, de oppervlaktes in die ruimte die veel worden aangeraakt nog eens extra schoon te maken. Als hulpmiddel hierbij kan onderstaand overzicht worden gebruikt. 

Gemeenschapshuis de Kamp stelt de benodigde middelen ter beschikking. 

 

Schoon te maken onderdelen

Deze komen voor in de volgende ruimtes

Deurklinken

Alle ruimtes

Lichtschakelaars

Alle ruimtes

Bedieningsknoppen installatie

Bar

Spoelknoppen

Toiletgroep

Kranen

Toiletgroep, bar, keuken

Tafelbladen 

Rugleuningen stoelen

Entree, wachtruimte/vergaderruimte, zaal, bühne

Handgrepen koelkast en kasten 

Bar, Keuken, Ruimte schoonmaakmateriaal, bühne

Handgrepen koffiekannen en waterkokers

Keuken

Flesopener

Bar

Leuning trap naar bühne

Bühne

 

Verder van belang:

 

-   Afvalbakken zijn zodanig dat aanraken met de handen niet nodig is.

 

-   Los materiaal is zoveel mogelijk verwijderd. 

 

-   Huurders dienen gebruik te maken van eigen schrijfmateriaal.

 

-   Gebruik van servies, bestek, glaswerk en linnengoed conform nadere afspraken met de huurder.

  

-   In de zaal bestaat de mogelijkheid voor luchtverversing m.b.v. ventilatoren. Hiervoor is een instructie aanwezig. 

 

5. Maatregelen m.b.t persoonlijke hygiëne

 

-      In de wasruimtes bij de toiletten, in de bar en in de keuken zijn handzeep en papieren handdoekjes aanwezig. 

 

-   Waar nodig of wenselijk wordt voorzien in desinfecterende gel of vloeistof voor de handen. 

 

6. Organisatorische maatregelen

 

-   Activiteiten worden zo ingepland dat de 1,5 m. richtlijn aangehouden kan worden en de norm van het maximaal aantal personen niet wordt overtreden. 

 

-    Deelnemers aan activiteiten dienen zich van te voren aan te melden bij de organisatie. 

 

-    Waar nodig worden posters of stickers met nadere instructies aangebracht. 

 

-   Wij vragen onze huurders een registratie van aanwezigen per activiteit bij te houden en deze minimaal 14 dagen te bewaren. Dit t.b.v. contactonderzoek in geval van een eventuele besmetting. 

 

 

 

 

 

 


Download
RISICO BEHEERSINGSPLAN versie 05-06-2021
Microsoft Word document 22.4 KB