Coronamaatregelen

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om het gemeenschapshuis veilig te kunnen bezoeken. 

Zie hiervoor ons Coronaprotocol. 

Daarnaast is het voor iedereen vanaf 13 jaar in principe verplicht om een mondkapje te dragen zolang je niet op een vaste plaats zit. 

Op deze regel zijn uitzonderingen: zo mag bijvoorbeeld tijdens het sporten het mondkapje af. 

Onderstaand de belangrijkste regels waaraan we binnen Gemeenschapshuis de Kamp met ingang van 5 juni 2021 moeten voldoen.

 

Voor bezoekers van het gemeenschapshuis is een  gezondheidscheck verplicht; blijf thuis als u een van de vragen met ja moet beantwoorden. 

Aanmelding voor activiteiten en registratie van aanwezigheid is verplicht. 

Algemene hygiëneregels moeten in acht worden genomen.

Iedereen houdt 1,5 meter afstand.