Cursus 'in balans'

Veel mensen willen graag thuis blijven wonen. Bekend is echter dat ouderen vaker neigen te vallen. Dit kan helaas ernstige gevolgen hebben waardoor u niet meer thuis kunt wonen. U kunt hieraan iets doen met de cursus 'In Balans'. Deze cursus houdt u stevig op de been. U krijgt tijdens de cursus tips en oefeningen zodat de kans op vallen kleiner wordt. Ook bereikt u om uw evenwicht te verbeteren. Hierdoor gaat u steviger op uw benen staan en verbetert uw lopen. Ook neemt uw zelfvertrouwen toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefeningen om evenwicht te verbeteren

 

De cursus 'In Balans' wordt georganiseerd door de gemeente Roermond. 

Uw begeleidster: Edith Breukers, oefentherapeut. Zij is gecertificeerd in valreductie 'In Balans'. 

De cursus kost 95,00 voor 35 lessen. De cursus bestaat uit 2 keer per week één uur oefeningen, gedurende 19 weken. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze cursus (zie uw polis onder valpreventie In Balans).

 

Bij voldoende aanmeldingen vindt de cursus in Gemeenschapshuis de Kamp plaats op 

Dinsdag van 12.30 - 13.30 uur en op 

vrijdag van 13.30 - 14.30 uur

1e les vrijdag 15 oktober 2021 van 13.00 uur - 15.00 uur

 

Meedoen of meer informatie:

Bel met Edith Breukers, oefentherapeut, tel. 0475-328810 of 

Jerry Sahusilawane van Sportservice Roermond, te. 0475-359438.

U kunt ook mailen naar: edithbreukers@oefentherapeut-roermond.nl of 60plussport@roermond.nl